Streiken er over - trussel om lockout påvirket prosessen

foto