Hun har trolig kommunens lengste tittel: – Det handler egentlig om å se helheten

foto