Selger eiendom for 25 millioner: Reitan-selskap er kjøper