Vil fremstille en rekke krav til vegvesenet før brua kan stenges