Livredd for skyhøye bøter: - Ingen snarlig endring med dagens bemanning