Snillfjord

Stortinget vedtok seint mandag kveld finansiering av trinn 2 av Fv 714, den såkalte Lakseveien, gjennom Snillfjord.

Trinn 2 omfatter både kryssing av Åstfjorden med bru og ny vei forbi Krokstadøra med tilhørende bruer over Snilldalselva og Bergselva, bygging av Ålitunnelen, og til sist Våvasstunnelen inklusive ytre bru med tilhørende veier.

Finansieringa er basert på bompenger og fylkeskommunale midler med ei kostnadsramme på nærmere 1,9 milliarder kroner. 44 prosent finansieres med fylkeskommunale midler, resten med bompenger. Beløpet er basert på den eksterne kvalitetssikringa (KS2) som kreves for alle veiprosjekt av en viss størrelse.

Kun Miljøpartiet De Grønne stemte imot innstillingen fra transport- og kommunikasjonskomiteen.

Bedre og tryggere

En av dem som stemte for, var Høyres Torhild Aarbergsbotten.

— Det har vært jobbet godt og lenge med å få rustet opp Lakseveien til en standard som er fremtidsrettet for den økte tungtransporten på veien. Vi har ambisjoner om vekst i oppdrettsnæringen, og selv om det også er et mål om få mer gods over fra vei til sjø, må vi være realistiske å se at det vil gå mange lastebiler på strekningen også i fremtiden. Brua over Åstfjorden vil korte ned veien med flere kilometer og føre til kortere reisetid. Det er gledelig å ha vært med på å legge til rette for en bedre og tryggere vei til det beste for folk og næringsliv i regionen, sier Aarbergsbotten.

Hun har samtidig stor forståelse for at de som blir berørt av utbyggingen ikke jubler over vedtaket.

— Men det er dessverre slik med mange byggeprosjekt at det er noen som må betale en langt høyere pris for at vi andre skal få det bedre, enn hva som kan løses ut i penger.

Slipper «U-sving»

Kommunene Snillfjord, Hitra og Frøya utarbeidet sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune en plan for prosjektet i 2009. Den var basert på delvis bompengefinansiering for strekningen Stokkhaugen i Orkdal til Sunde i Snillfjord.

Status i dag er at trinn 1 er delvis åpnet – siste prosjekt nå ganske nylig i Snilldalen – mens trinn 2 nå altså står for tur. Der er brukryssinga over Åstfjorden det desidert største delprosjektet av hele utbygginga. Kryssinga er også det delprosjektet som i tid og avstand vil gi størst besparelse for trafikken. Brua eliminerer dagens trasé som går i en «U-sving» innerst i Åstfjorden.

12,5 km kortere

Utfallet i Stortinget var basert på innstilling fra en enstemmig komité, og neppe ei bombe. Vedtaket innebærer at det er duket for anleggsstart i Åstfjorden i høst.

Kryssing av Åstfjorden er en strekning på til sammen på 5,5 kilometer, fra Tjørna til Mjønes.

Totalt er nå følgende delprosjekter ferdige på Lakseveien:

* Ulvstubakken

* Våvatnet

* Mjønes-Vaslag (tre tunneler)

* Snilldalen (to tunneler)

Totalt blir strekningen Stokkhaugen-Sunde nå 12,5 kilometer kortere. Før utbedringa startet, var strekningen 57,6 kilometer lang.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300

I høst starter anleggsarbeidet i forbindelse med kryssing av Åstfjorden. Foto: Skisse: Statens vegvesen