Det er store ulikheter fra kommune til kommune når det gjelder lærertetthet. Denne ulikheten er i seg selv et stort problem, mener Utdanningsforbundet.

Elever per lærer

Ferske tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det var totalt 1528 elever på skolene i Orkdal kommune i skoleåret 2016/17. Det gir én lærer for hver 18,3 elev.

Denne lærertettheten betyr at så mange som 380 kommuner i Norge kommer bedre ut enn Orkdal, mens 47 kommuner har mindre tetthet.

I Skaun kommune går det 16 elever for hver lærer i grunnskolen, og dette er da basert på totalt 1.123 skoleelever i kommunen. Det gir en 292.plass.

Best i Snillfjord og Agdenes

Best ut i ST-området er Snillfjord og Agdenes. Her er det henholdsvis 9,4 og 9,8 elever per lærer. Snillfjord er dermed best av våre på en 32.plass på landsoversikten.

De store forskjellene blir synliggjort på landsoversikten. En kan si at det er naturlig at småkommuner kommer bedre ut grunnet små klassestørrelser, men det er også sammenlignbare kommuner der det skiller opp mot 100 prosent. Det betyr at det er over dobbelt så mange elever per lærer i en gjennomsnittlig undervisningstime i den ene kommunen i forhold til den andre.

Kommunene rangert

For skoleåret 2016/17 er det Loppa kommune i Finnmark som får æren av å toppe listen, med bare 4,7 elever per lærer. Her er det imidlertid ikke mer enn 64 elever totalt. Om lag halvparten av kommunene har mer 500 elever, og best ut av disse kommer Balsfjord i Troms, med akkurat elleve elever per lærer. Sist i Norge kommer Engerdal kommune i Hedmark, med nesten 26 elever per lærer. Oslo er nest sist med 20,7 elever per lærer.

I Sør-Trøndelag er det Osen og Snillfjord som kommer best ut, med 9,4 elever per lærer. I andre enden finner vi Bjugn, der det kun er én lærer per 19,6 elev.

Forskning

Høsten 2012 bevilget Stortinget 1,5 milliarder kroner over fire år til 600 nye lærerstillinger på ungdomstrinnet. Satsingen førte til mindre grupper i ordinær undervisning, men Statistisk sentralbyrå har i en rapport slått fast at det ikke finnes tegn til at elevenes læringsutbytte økte.

Ulike og til tider motstridende funn fra forskning på redusert klassestørrelse og lærertetthet tilsier likevel at man trenger mer kunnskap på dette feltet. Det er de store forskjellene som fremheves som hovedproblemet av Utdanningsforbundet. Det understrekes derfra at lav lærertetthet gjør det vanskeligere å tilpasse undervisningen til den enkelte elev, rett og slett fordi det blir mindre tid til individuell oppfølging.

Orkdalsskolene ligger langt ned på lista når det gjelder lærertetthet. Bildet er fra Grøtte skole. Foto: Arkivfoto