En plass oppheves kokepåbudet - et annet sted videreføres det

foto