I 2017 skjedde det noe som førte til at de eldre gikk opp i vekt

foto