Strammet inn utdelingen av selvtester - da hisset noen seg opp og ble høyrøstet

foto