Åpne møter om arealplanen: - Vi har fått veldig mange høringssvar om vindkraft

foto