Hogst-anmeldelsen som ble trukket: – Kommunen må ikke la seg presse i ubehagelige saker

foto