«Gyda» tok deler av veien: Elva har aldri vært større