Har vært på samme arbeidsplass i 25 år: – Har vært heldige

foto