Stiller ikke liste: - Det har vært mye uro, støy og for lange møter