Fire søkere til lederstilling – alle er kvinner

foto