Staten trua med å stenge biogassanlegg på grunn av lukt. Kan det samme skje på Vormstad?