Barnehagestyrerne: – Sårbart å fordele barna på tre barnehager