Foreslår å øke eiendomsskatten: - Nødvendig for tjenestetilbudet