Alle vil få nødvarsel til mobilen - kan ikke skrus av