Råkjøring og mobilbruk: Nå har politiet vært ute igjen