Å bo i utkanten er ikke å si nei til det urbane livet: Her har de til og med verdens beste prest