Høyspentledning skapte utfordring: - Det er viktig å ivareta sikkerheten