La til rette for hasjsalg - fikk selv en «fin» bonus