Fylkeslegen om Helseplattformen: - Har hatt alvorlige konsekvenser for pasientene