Konfliktrådet Trøndelag har hatt en dobling av saker det første halvåret i 2023