- Vi forstår veldig godt at denne ikke er noe all right, men av og til er naturen og teknologien litt i konflikt, sier Ellen Scheen, som er senior kommunikasjonsrådgiver i Telia Norge.

Scheen forteller at problemene for senderen på Ruten oppsto i forbindelse med en orkan i november 2016.

Teleproblemer for Telia

- Det må lages et nytt fundament, og det er gjort flere forsøk på det. Men på grunn av at telen ikke hadde gått, fikk man det ikke til. Siste nytt er at det skal være et møte mellom Telia og underentreprenøren førstkommende tirsdag, og da skal det settes en dato, forteller Scheen.

Kårøyan fjellgard har fått oppgitt 16. juni som rettedato, men Scheen kan ikke love at senderen vil være på plass innen denne datoen.

- Men planen er at det skal være på plass i løpet av måneden.