Leon tror det forplikter mer når det står i avisa

foto