Byggingen av nye E6 er satt fra 2012 til 2023. Strekningen forbi Berkåk er siste byggetrinn, og skal komme i gang i 2022. Veien skal ha 80 eller 90 km i timen hele veien, og skal gå utenfor de mange sentrum som er på strekningen.

Reisetiden vil bli betydelig redusert. I følge et estimat utført av Staten vegvesen vil reisetiden bli åtte minutter kortere fra Melhus til Støren, og ni minutter kortere fra Støren til Ulsberg.

Strekningen er sterkt ulykkesbelastet og det er planlagt midtdelere på store deler av strekningen. Etter at E6 ble flyttet utenfor Melhus sentrum har det vært en stor nedgang i antall ulykker der.

Utenfor Berkåk

Det er fortsatt diskusjon rundt hva som blir trasevalget for ny E6 forbi Berkåk. Det står igjen fire alternativer, men det er mye som tyder på at valget blir tunnelalternativet som går utenfor Berkåk sentrum.

I denne traseen vil veien ved bebyggelsen i sentrum på Berkåk gå inn i en to km lang tunnel, som kommer ut ved Skamfersvingen. Ved Postmyran bygges et fullverdig toplanskryss. Veien vil deretter følge en helt ny trase til Storpynten. Den totale veistrekningen fra Løklia blir Storpynten er 22,5 km, og den vil få en fartsgrense på 90 km i timen.

Når det gjelder den siste strekningen på fem km, fra Storpynten til Ulsberg, er det ikke fastsatt tid for byggearbeidet. I dagens forslag ligger det inne at strekningen skal få midtdeler og fartsgrense på 80 eller 90 km i timen.

Seks bomstasjoner

Hele strekningen skal få seks bomstasjoner. De to første kommer opp ved Håggå og Korporals bru i Midtre Gauldal. Disse kommer allerede i 2014 og har 15 års drift. Det vil koste 70 kroner å kjøre hele denne strekningen, 40 kroner ved Håggå og 30 kroner ved Korporals bru.

Neste utbygging er i 2018, da blir det bom på Skjerdingstad og Røskaft i Melhus kommune. Disse skal også ha 15 års drift, passeringene koster 30 kroner per bom.

De to siste bommene blir i Rennebu kommune, på Halland og på Storpynten. De skal opp i 2023 og drives i 15 år. Prisen blir 25 kroner per bom, hvis halvparten skal finansieres av bom og halvparten av staten. Alle tallene er foreløpige tall.

foto
Slik kan toplanskrysset ved Berkåk sentrum bli når den nye E6 er ferdig.Illustrasjonsfoto