18 personer vil bli kommunens nye toppleder. Nesten halvparten av søkerne er hemmeligholdt

foto