Kutt i sjåførstillinger: — På tvers av det som er vedtatt

Karin Bjørkhaug (KrF), leder i hovedutvalg for transport i Trøndelag fylkeskommune, sier politikerne har stilt et tydelig krav til AtB om at det skal legges til rette for flere heltidsstillinger for bussjåførene.

Karin Bjørkhaug (KrF) sier motiverte bussjåfører er viktig for distriktene.  

Dette er krevende, fordi vi har vært så tydelige på at det skulle følges opp.

Karin Bjørkhaug
Samferdsel og trafikk