Skolestruktur i sørlige Skaun

- Helt uaktuelt å ikke bygge skolen på Venn

Torsdag legges rapporten om skolestruktur i sørlige Skaun fram for kommunestyret.

Espen Tørset (SV) fikk kun Senterpartiets Astrid Gimseng samt Hilde Rønneberg med seg på forslaget om å kjøpe brakkene som skal settes opp ved Viggja oppvekstsenter. Her fra et besøk ved Jåren-Råbygda oppvekstsenter tidligere i år.  Foto: Lillemor Hestvik

Pluss

Det billigste alternativet, å samle alle barna på Jåren-Råbygda, anses som uaktuelt av politikerne.

I forrige uke kunne ST melde at Skaun kommune kan spare 3,7 millioner kroner årlig på å samle alle barna i det sørlige Skaun i et felles oppvekstsenter på Jåren-Råbygda, mot bare 1,7 millioner kroner i innsparing ved å samle barna på Venn. Å bygge et helt nytt oppvekstsenter på Venn vil ifølge en rapport fra Norconsult koste kommunen 163 millioner kroner, mens en utvidelse og ombygging av oppvekstsenteret på Jåren-Råbygda «kun» vil koste 108 millioner kroner.

- Vi kan ikke basere utvikling og politikk på så små forskjeller, sier leder for Helse, oppvekst og kulturutvalget i Skaun, Espen Tørset (SV) om Norconsults beregninger.


Skolestruktur i sørlige Skaun

- Penger er alltid viktig

Linda Elise Olsen Guttorm har barn både i skolen og barnehagen på Jåren-Råbygda oppvekstsenter, og synes det er rart at politikerne ikke er mer opptatt av økonomi i valget av skolested.

 

- Små forskjeller

Tørset mener to millioner kroner årlig er et lite beløp i denne sammenhengen.

- Det er overraskende små forskjeller vi snakker om, og vi kommer uansett ikke utenom å bygge en ny skole på Venn. Det er Venn som er sentrum sør i Skaun, med butikk, kirke og aldershjem, sier Tørset.

- Du har selv argumentert med kvalitet på innholdet i skolen når du har sagt at de to skolene sør i Skaun bør slås sammen. Vil ikke to millioner kroner mer i innsparing årlig kunne brukes på bedre innhold i skolen?

- Jeg har ikke ordlagt meg slik. Vi skal bygge en ny og moderne skole, og da mener jeg at flest mulig elever skal få ta del i det. Når det gjelder for eksempel naturfag, eller praktisk-estetiske fag som sløyd eller mat og helse, så er det lettere å gjennomføre undervisning i disse fagene når lokalene er lagt til rette for det, sier Tørset.

Leder: Toget går nå

Ikke frie midler

Arbeiderpartiets leder Siri Grøttjord viser til tidligere uttalelser om at de vil satse på Venn og at det er andre hensyn enn økonomi og innsparing som må legges til grunn når man skal velge skolested. Hun minner samtidig om at forskjellen i innsparing mellom de to alternativene først og fremst er kapitalkostnader.

- De millionene det vises til er ikke frie, overførbare driftsmidler, men investeringsmidler, altså låneopptak, sier Grøttjord.

Det er ventet at opposisjonen vil fremme forslag i kommunestyret torsdag om at den nye skolen skal bygges som en ny, felles skole for alle elevene i sørlige Skaun, fortrinnsvis på Venn. Det vil i så fall innebære at elevene som i dag går på Jåren-Råbygda skole, overføres til den nye skolen på Venn. I praksis er det flertall for dette i kommunestyret, men Arbeiderpartiet og SV er bundet av samarbeidsplattformen med Senterpartiet som sier at det ikke skal legges ned noen skoler i kommunen i løpet av denne valgperioden.

Behandles torsdag

Grøttjord er gruppeleder for fellesgruppa (Ap, Sp og SV), men vil ikke røpe om partiet vil legge frem et eget forslag om å samle skolekretsene, eller om de vil legge fram et felles forslag med Sp og SV.

- Vi venter med saksbehandling til kommunestyret på torsdag, sier Grøttjord.

Senterpartileder Mildrid Gimseng tror ikke innsparte penger til bruk i en felles skole vil føre til bedre innhold i skolen. Partiet holder fast på at de ønsker både å opprettholde Jåren-Råbygda oppvekstsenter og samtidig bygge ny skole på Venn. Gimseng minner om at Skaun allerede har tatt grep for å øke lærertettheten blant de yngste elevene i Skaun-skolene.

- Vi tror vi har et veldig godt innhold i skolen i dag. Vi tror heller ikke på at store skoler gjør det bedre for elevene, sier Gimseng.