Sensasjonelle SSB-tall:

Spår befolkningsvekst på 58 prosent

Tall fra SSB viser at Skaun er en av de kommunene i landet som ser ut til å vokse mest frem til 2040. Seks av åtte kommuner i avisa Sør-Trøndelag sitt nedslagsfelt kommer til å vokse i samme periode, mens to kommuner vil tappes for innbyggere, ifølge SSBs framskrivinger.

Unge innvandrerfamilier kan være med på å påvirke befolkningsveksten på flere måter enn én, i fremtiden.  Foto: Arkiv

Pluss

Statistisk sentralbyrå (SSB) har kikket i glasskula, og spår hvor mange innbyggere 422 norske kommuner kommer til å ha i 2040, om 22 år.