68,6 millioner kroner ekstra til ST-kommunene

Regjeringen vil bevilge nesten sytti millioner kroner ekstra i frie inntekter til de åtte ST-kommunene. Dette er penger kommunene kan disponere som de selv vil.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 ble lagt frem mandag 8. oktober.  Foto: Finansdepartementet

Pluss

Mandag la Siv Jensen (Frp) frem forslag til statsbudsjett for 2019. Der kom det frem at regjeringen ønsker å øke de frie inntektene til norske kommuner med 2,6 milliarder kroner. Det får betydning for de åtte kommunene i avisa Sør-Trøndelag sitt nedslagsfelt.