Mulig forurensningsbombe i Geilan:

Avslørte søppeldynge

Kloakken veltet opp fra slukene i sokkelleilighetene, og det ble slått alarm. Da kloakkledningen ble gravd opp for å fikses, kom en offentlig søppelfylling til syne.

Massen som er fylt over kloakkledningen er forurenset med store mengder søppel. 

Pluss

To ganger i år har eierne av de to sokkelleilighetene i Geilan 20 og 22 på Orkanger opplevd at kloakk har strømmet opp gjennom sluket og forårsaket både luktplager og forurensning. Sameiet Geilan sør, som disse to leilighetene er en del av, bestilte dermed kamerainspeksjon av kloakkledningen som de fire boenhetene i huset er tilknyttet. Normalt skal det være fall på kloakkledningen ut fra huset, eller sagt på en annen måte; kloakkledningen skal helle i «nedoverbakke» fra huset, for å unngå nettopp tilbakeslag.