PMU sier «ja». Fylkesmannen sier «nei». – På trynet hele opplegget, sier Sebastian (22)

Rådmannen og fylkesmannen mener ulempene med å bygge stall og redskapshus er klart større enn fordelene. PMU mener fordelene er klart større enn ulempene. Utbygger mener hele greia er helt på trynet.

Sebastian Aarvik ønsker å bosette seg fire kilometer sør for Børsa.  Foto: Bygg Engineering AS/Arkiv

Pluss

Sebastian Aarvik har søkt Skaun kommune om dispensasjon fra arealplanen for å sette opp et redskapshus med stall, på eiendommen sin, i Børsa. I følge sakspapirene fra august, består dagens bygningsmasse av våningshus, en falleferdig låve og et mindre uthus og drivhus.