Truer med erstatningskrav

Forvaltningsutvalget var på befaring i Grønøra 1-bygget i forkant av sitt møte 7. november. I samme møte avslo utvalget søknaden om dispensasjon for Orkla økonomi.  Foto: Catharina Morken

Pluss

Huseier mener det ikke er nødvendig med dispensasjon for Orkla økonomi i Grønøra 1-bygget, men ber samtidig om at dispensasjonssøknad blir innvilget.