Leder 13. desember

Trenger 18 politifolk for å betjene én politibil

Bare for å beskrive noe av utfordringene til politiet, så kan det nevnes at det kreves 18 politifolk for å holde en politibil på veien 24/7

Pluss

hele 2000-tallet har Orkdal kommune prioritert rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid høyt. Tidlig på dette tusentallet ble kommunen landskjent for sitt arbeid gjennom den såkalte «Orkdalsmodellen». Modellen omfattet et tett og formalisert samarbeid mellom politi og kommune, hvor det øverst på agendaen handlet om å komme tett på ungdommer for å hindre at en tur på skråplanet skulle ende i en kriminell karriere. Med ordfører, lensmann og utekontakt/aktivitetsleder i spissen, lyktes Orkdal kommune utrolig godt med å skape trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge, samt hanke inn ungdommer på skråplanet tidlig.