Debatt

Vil ha egen forskrift for skadefelling

Møre og Romsdal Bondelag, Sør-Trøndelag Bondelag og Nord-Trøndelag Bondelag har sendt felles brev til Klima- og miljødepartementet der vi foreslår at det lages en egen forskrift for skadefelling.

Bondelagene i Møre og Romsdal og Trøndelag vil ha flere virkemidler for en god og effektiv rovviltforvaltning.  Foto: Per Snekvik

Pluss

Vi viser til behovet for å ha flere virkemidler for en god og effektiv rovviltforvaltning og at soneforvaltning blir brukt som et overordnet virkemiddel.