Rekordåret 2018

Hemne, her representert ved Wacker Holla Metall, hadde den laveste ledigheten blant STs kommuner i desember. 

Pluss

Trøndelag