Debatt

Ikke alt ble nedstemt

SV hadde tre endringer i forhold til rådmannens budsjettforslag for Orkdal kommune i 2019: barnetrygd, motivasjonslønn og tre ekstra lærerstillinger i grunnskolen.

Kjell Rønningsbakk er medlem av kommunestyret i Orkdal (SV).  Foto: Arkiv

Pluss

SV ble imidlertid nedstemt på alle forslagene sine, skriver ST.