Leder 8. januar

40 prosent av de som blir mobbet, har tenkt på selvmord

Det er greit å tulle med ting som er tabu, men man må unngå å såre

Pluss

Ifølge ung.no opplever i overkant én av ti elever i grunnskolen at de blir mobbet regelmessig. Det vil si 63 000 elever på landsbasis. Samtidig oppgir fem-seks prosent av elevene at de mobber andre elever regelmessig, hvilket betyr at det finnes rundt 30 000 mobbere i skolen.