Debatt

Nye Veier presiserer

Pluss

I innlegget «Stopp Malvik-prosjektet» publisert lørdag 12. januar, fremlegges det påstander om manglende åpenhet i forbindelse med en intensjonsavtale inngått mellom Nye Veier og Travet. Dette er beskrivelser vi i Nye Veier ikke kjenner oss igjen i. Nye Veier er et offentlig foretak som forvalter statlige midler. Derfor er åpenhet og transparens viktige styringsprinsipper for all vår virksomhet. Intensjonsavtalen vi har inngått med Travet i forbindelse med utbygging av ny E6 fra Ranheim til Værnes er intet unntak. Innholdet i avtalen er ikke hemmelig, og avtalen er heller ikke unntatt offentlighet.