Leder 22. januar

Syng ut!

Ut fra normen, skulle lensmannskontoret i Orkdal hatt dobbelt så mange stillinger som i dag

Ut fra denne normen, skulle lensmannskontoret i Orkdal hatt dobbelt så mange stillinger som i dag

Pluss

Den nye nærpolitireformen trådte i kraft for ganske nøyaktig tre år siden. Hensikten med reformen har hele tida vært å effektivisere politiet, slik at politiet blir i stand til å yte flere og bedre tjenester til folket. Reformen innebærer at antall politidistrikt er redusert fra 27 til 12, noe som i Sør-Trøndelags nedslagsfelt har ført til at flere lensmannskontorer er blitt nedlagt og underlagt større enheter, som blant annet Orkdal lensmannsdistrikt. Orkdal lensmannsdistrikt dekker alle STs kommuner, med unntak av Rennebu og Rindal, men pluss Hitra.