Debatt

Høringsuttalelse til lovforslaget om forbud mot hold av pelsdyr

Agdenes kommune er sterkt uenig i lovforslaget om å forby hold av pelsdyr!

Norsk pels er et rent naturprodukt av høy kvalitet og en viktig eksportartikkel, skriver Agdenes formannskap i sin uttalelse.  Foto: Illustrasjonsfoto

Pluss

Kommunen mener stortingsvedtaket av 24.01.2017 om en lønnsom, bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa står fast. Norge har strenge forskrifter for hold av pelsdyr som næringsutøverne forholder seg til. Næringa har i dag oppnådd en svært god dyrevelferd. Norsk pels er et rent naturprodukt av høy kvalitet og en viktig eksportartikkel, basert på utnytting av restavfall fra næringsmiddelindustrien, og er et viktig ledd i sirkulærøkonomien i Trøndelag.