Har valgt kommunevåpen for Orkland

Pluss

Fellesnemnda for Orkland har torsdag besluttet å gå videre med ett forslag til kommunevåpen for Orkland. Innstillinga fra arbeidsutvalget var å gå videre med fem ulike forslag, men i løpet av debatten i fellesnemnda utkrystalliserte det seg én tydelig favoritt. Det ble derfor til at politikerne enstemmig vedtok å gå videre med et forslag tegnet av Erik Einum, som viser et tannhjul, med hvit sjø nederst og grønn bakgrunn øverst.