Disse ni skal sitte i politirådet

Skaun kommune vil inngå en samarbeidsavtale med politiet for å trygge barn og unge.

I følge avtalen skal politirådet bestå av ni faste medlemmer.  Foto: Arkiv

Pluss

Formannskapet i Skaun har gjort vedtak på at kommunen skal inngå en avtale med Trøndelag politidistrikt om å opprette et politiråd. Etter Orkdal kommune, er Skaun den andre kommunen i ST-regionen som oppretter et slikt samarbeid.