Striden om er Moan løst: Kommunen må betale 3 millioner kroner

Skaun kommune leier parkeringsarealet på Moan idrettspark, og forplikter seg til å asfaltere området innen september 2020.

Skaun kommune og Moan idrettspark har endelig kommet til enighet om bruken av parkeringsplassen. 

Pluss

Etter lang tids forhandlinger har Skaun kommune og Moan idrettspark SA endelig kommet til enighet om bruken av parkeringsplassen på idrettsparken. Avtalen ble signert i starten av mars.