Leder 16. mars

«Hjørnesteinsbedrift» med enorm verdiskaping

Oppdrettsnæringa representerer mange arbeidsplasser og stor verdiskaping i ST-kommunene. 

Oppdrettsnæringa er med andre ord ei svært viktig næring i ST-land

Pluss

Elpro Selva, Storvask Agdenes, Wacher Holla, Orkel, Elkem Thamshavn, Washington Mills, for ikke snakke om de største oljerelaterte bedriftene på Grønøra. I folks bevissthet er alle disse viktige hjørnesteinsbedrifter som representerer stor verdiskaping i regionen. Men på denne «lista» hører også en Hitra-bedrift til. Lerøy Midt AS har hovedkontor på Hitra og har i overkant av 500 ansatte totalt. Mange av disse finner du i STs nedslagsfelt, men de er ikke like lett å få øye på, der de ligger litt bortgjemt i form av merder og anlegg, uten å avgi verken røyk eller støy. I kommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes og Halsa har Lerøy Midt AS hele 119 ansatte, hvorav 40 har sitt virke i Halsa, 38 i Snillfjord, 27 i Hemne og 14 i Agdenes. I disse fire kommunene produseres det 87 000 tonn laks og regnbuørret i året, noe som utgjør sju prosent av den totale produksjonen i Norge.