Leder 30. mars

Hemne - kulturkommunen som leverer

Kommunen har bidratt med 11 millioner kroner, samt at idrettslaget fikk kjøpe tomta av kommuen til verdien av ei tomflaske

Pluss

Nylig ble Hemne kåret til årets kulturkommune i Trøndelag, og er dermed nominert videre som fylkets kandidat til å bli Norges kulturkommune 2019. Det er Norsk kulturforum (Noku) som står bak kåringa. Når Noku nå har pekt på Hemne som fylkets kandidat, er det lagt vekt på gode ordninger i det daglige kulturarbeidet i kommunen, samt det å arbeide langsiktig, overordnet og med god politisk forankring i tråd med kulturlovens intensjoner. Videre pekes det på at Hemne har en solid kulturell grunnmur og politikere som har vist evne og vilje til å satse på kultur, og ikke minst at man evner å samhandle på tvers av offentlig, frivillig og privat sektor.